Copyright © Pumpulunchi
Wat je met Liefde plant Raakt nooit uitgebloeid !!
Vraag en antwoord * De groeps indeling * Verjaardagen * Dagindeling * Feestdagen en andere activiteiten * Veiligheid / gezondheid en hygiëne * Uitstapjes * Kennismakingsgesprek / wenprocedure * Oudercommissie * Ziekte * Klachtencommissie * Achterwachtregeling * Organisaties * De groeps-indeling Top Pumpulunchi bestaat uit een verticale groep van 0 tot en met 4 jaar en een groep voor buitenschoolse opvang. Op de groep werkt een of twee vaste pedagogische medewerkers, die beiden BHV- gecertificeerd zijn. Om de 4 oogprincipe zo goedmogelijk in de praktijk te brengen werken we met stagiaires, vrijwilligers en indien mogelijk hulpouders. Onze uitgangspunt is altijd een mee-kijkend oog of mee-luisterd oor in de groep. Bij het dagprogramma, bieden wij activiteiten voor elke leeftijdscategorie aan. Dit houdt in, dat in de groep verschillende activiteiten gaande kunnen zijn. We differentëren bijvoorbeeld, terwijl de dreumesen aan het kleien zijn, maken de peuters een collage. We hanteren het volgende Kind / leidster ratio: 1 leidster per 2 baby’s 1 leidster per 5 kinderen van 0 tot en met 6 jaar 1 leidster per 7 kinderen van 2 tot en met 6 jaar 1 leidster per 8 kinderen van 3 tot en met 6 jaar 1 leidster per 10 kinderen vanaf 4 jaar * Dag indeling Top 06:00 - 09:00 uur Brengen en vrijspelen 08:00 - 09:00 uur ontbijt en vrijspelen 09:00 - 09:10 uur liedjes en voorlezen 09:00 - 09:30 uur vertelkring / kring-beweegspelletjes / verschonen 09:30 - 10:00 uur yoghurt / fruitmoment 10:00 - 11:00 uur buitenspelen / activiteit 11:00 - 11:45 uur vrij spelen / binnen activiteit 11:45 - 12:30 uur lunchmoment / verschonen / vrijspelen 13:00 - 14:30 uur Baby’s / peuters in bed leggen, oudere kinderen doen activiteit / vrijspelen 14:30 - 15:00 uur liedjes / gedichtjes / beweginsspelletjes 15:00 - 15:30 uur vrij Spelen / verschonen 15:30 - 16:00 uur fruitmoment 16:00 - 17:00 uur activiteiten / vrijspelen 17:00 - 18:00 uur warme maaltijd / vrij spelen / ophaalmoment 18:00 - 18:30 uur vrij spelen/ ophaalmoment De activiteiten zijn gebaseerd op de thema’s sport en spel, dansen / muziek, creatief, drama / theatrale vorming, techniek / natuur en koken. * Veiligheid / gezondheid en hygiëne Top Elk jaar wordt een risico-inventarisatie in kaart gebracht om de veiligheid, gezondheid en hygiëne te waarborgen en de risico’s zo klein mogelijk te houden. Wat de hygiëne betreft leren we de kinderen van jongs af aan om hun handen te wassen, voor en na het eten of na gebruik van de wc. Ook is het zo dat kinderen in de groep geen schoenen gebruiken, maar slippers, huishoudsokken of pantoffels. Klik hier voor het beleidsplan veiligheid en Gezondheid, beleidsplan veiligheid en gezondheid BSO * Kennismakingsgesprek / wenprocedure Top Als u uw kind aanmeldt, wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. U mag dan de groep bezichtigen. De gegevens en bijzonderheden van uw kind worden besproken en vastgesteld. Tijdens dit gesprek komt het wennen ter sprake. Voor elk kind gebeurt dit anders. Het wennen kan een paar uurtjes, een halve dag of enkele dagen zijn. U beslist, als ouder hoe vaak u wilt dat uw kind komt oefenen. We nemen hier rustig de tijd voor en uw kind krijgt de nodige kans om te oefenen. Om uw kind aan te melden verwijzen wij u naar onze aanmeld pagina. * Ziekte Top Een ziek kind is ziek en heeft de behoefte aan rust. Als ouder voelt u zelf aan, of uw kind ziek is en thuis moet blijven. Mocht uw kind op het kinderdagverblijf ziek zorden, dan nemen wij contact met u op. Bij noodgevallen bellen wij het noodnummer 112 of de huisarts. kleine ongelukjes kan de pedagogische medewerker zelf behandelen. De pedagogische medewerker mag geen medicijnen toedienen aan het kind. Bij uitzonderlijke gevallen, moet de ouder een toestemmingsformulier invullen en ondertekenen. * Achterwachtregeling Top Wij hanteren een achterwachtregeling op de kinderopvang. Dit houdt in dat er een volwassene in geval van nood op geroepen kan worden. * Verjaardagen Top Als een kind jarig is, gaan we zijn verjaardag vieren en mag hij dan trakteren. Hij of zij krijgt dan een een feestmuts op, er worden liedjes gezongen en krijgt een leuk cadeautje. We vragen de ouders niet te veel snoep mee te geven. * Feestdagen en andere activiteiten Top Op Pumpulunchi vieren we Sinterklaas, Kerst, Pasen, Suikerfeest, Offerfeest met een lekker etentje, waarbij ouders mogen helpen. Een keer per jaar organiseert Pumpulunchi in samenwerking met de ouders, de volgende activiteiten: Oma- en opa dag, voorleesdag, poppenkastvoorstelling, leidster dag, multiculturele dag en voor de oudere kinderen vrienden / vriendinnendag. * Uitstapjes Top Wij gaan regelmatig wandelen en spelen bij speeltuintjes in de buurt. Ook is er op 5 minuten loopafstand een groot park waar we regelmatig kunnen picknicken of eenden voeren. Voor uitstapjes naar kinderboerderijen, speelparken, speelparadijs enz. worden de ouders van te voren op de hoogte gebracht. * Oudercommissie Top Een open en duidelijke communicatie tussen ouders en de pedagogische medewerker is heel belangrijk. Daarom richt kinderdagverblijf Pumpulunchi een oudercommissie op. De oudercommissie bestaat uit een voorzitter en overige leden. Het doel van de oudercommissie is om: - invloed uit te oefenen op het beleid van het kinderdagverblijf - communicatie te bevorderen tussen ouders onderling - communicatie te bevorderen tussen pedagogische medewerker en ouders - het belang van het kind in de gaten te houden en zorgen dat het nageleefd wordt. Belangrijke activiteiten van de ouderraad zijn: - concreet na denken over zaken die te maken hebben met het kinderdagverblijf zoals veiligheid, hygiëne - ondersteuning en eventueel organiseren van activiteiten zoals opa - oma dag, voorleesdag, poppentheatervoorstelling. * Klachtencommissie Top De pedagogische medewerker stelt zich duidelijk, open en gastvrij naar de ouders toe. De pedagogische medewerker neemt alle klachten serieus en gaat altijd met de ouders in gesprek. Toch kan het gebeuren dat er klachten zijn, die we niet kunnen oplossen. Pumpulunchi is aangesloten bij de Geschillencommissie. Borderwijklaan 46 Postbus 90 600 2509 LP Den Haag www.degeschillencommissie.nl * Organisaties Top Kinderdagverblijf Pumpulunchi is aangesloten bij Brancheorganisatie Kinderopvang. 1x per jaar krijgt ons kinderdagverblijf een inspectie bezoek van de GGD.
Copyright © Pumpulunchi
Site map Disclaimer Algemene voorwaarden
Wat je met Liefde plant Raakt nooit uitgebloeid !!
Vraag en antwoord * De groeps indeling * Verjaardagen * Dagindeling * Feestdagen en andere activiteiten * Veiligheid / gezondheid en hygiëne * Uitstapjes * Kennismakingsgesprek / wenprocedure * Oudercommissie * Ziekte * Klachtencommissie * Achterwachtregeling * Organisaties * De groeps-indeling Top Pumpulunchi bestaat uit een verticale groep van 0 tot en met 4 jaar en een groep voor buitenschoolse opvang. Op de groep werkt een of twee vaste pedagogische medewerkers, die beiden BHV- gecertificeerd zijn. Om de 4 oogprincipe zo goedmogelijk in de praktijk te brengen werken we met stagiaires, vrijwilligers en indien mogelijk hulpouders. Onze uitgangspunt is altijd een mee-kijkend oog of mee-luisterd oor in de groep. Bij het dagprogramma, bieden wij activiteiten voor elke leeftijdscategorie aan. Dit houdt in, dat in de groep verschillende activiteiten gaande kunnen zijn. We differentëren bijvoorbeeld, terwijl de dreumesen aan het kleien zijn, maken de peuters een collage. We hanteren het volgende Kind / leidster ratio: 1 leidster per 2 baby’s 1 leidster per 5 kinderen van 0 tot en met 6 jaar 1 leidster per 7 kinderen van 2 tot en met 6 jaar 1 leidster per 8 kinderen van 3 tot en met 6 jaar 1 leidster per 10 kinderen vanaf 4 jaar * Dag indeling Top 06:00 - 09:00 uur Brengen en vrijspelen 08:00 - 09:00 uur ontbijt en vrijspelen 09:00 - 09:10 uur liedjes en voorlezen 09:00 - 09:30 uur vertelkring / kring-beweegspelletjes / verschonen 09:30 - 10:00 uur yoghurt / fruitmoment 10:00 - 11:00 uur buitenspelen / activiteit 11:00 - 11:45 uur vrij spelen / binnen activiteit 11:45 - 12:30 uur lunchmoment / verschonen / vrijspelen 13:00 - 14:30 uur Baby’s / peuters in bed leggen, oudere kinderen doen activiteit / vrijspelen 14:30 - 15:00 uur liedjes / gedichtjes / beweginsspelletjes 15:00 - 15:30 uur vrij Spelen / verschonen 15:30 - 16:00 uur fruitmoment 16:00 - 17:00 uur activiteiten / vrijspelen 17:00 - 18:00 uur warme maaltijd / vrij spelen / ophaalmoment 18:00 - 18:30 uur vrij spelen/ ophaalmoment De activiteiten zijn gebaseerd op de thema’s sport en spel, dansen / muziek, creatief, drama / theatrale vorming, techniek / natuur en koken. * Veiligheid / gezondheid en hygiëne Top Elk jaar wordt een risico-inventarisatie in kaart gebracht om de veiligheid, gezondheid en hygiëne te waarborgen en de risico’s zo klein mogelijk te houden. Wat de hygiëne betreft leren we de kinderen van jongs af aan om hun handen te wassen, voor en na het eten of na gebruik van de wc. Ook is het zo dat kinderen in de groep geen schoenen gebruiken, maar slippers, huishoudsokken of pantoffels. Klik hier voor het beleidsplan veiligheid en Gezondheid, beleidsplan veiligheid en gezondheid BSO * Kennismakingsgesprek / wenprocedure Top Als u uw kind aanmeldt, wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. U mag dan de groep bezichtigen. De gegevens en bijzonderheden van uw kind worden besproken en vastgesteld. Tijdens dit gesprek komt het wennen ter sprake. Voor elk kind gebeurt dit anders. Het wennen kan een paar uurtjes, een halve dag of enkele dagen zijn. U beslist, als ouder hoe vaak u wilt dat uw kind komt oefenen. We nemen hier rustig de tijd voor en uw kind krijgt de nodige kans om te oefenen. Om uw kind aan te melden verwijzen wij u naar onze aanmeld pagina. * Ziekte Top Een ziek kind is ziek en heeft de behoefte aan rust. Als ouder voelt u zelf aan, of uw kind ziek is en thuis moet blijven. Mocht uw kind op het kinderdagverblijf ziek zorden, dan nemen wij contact met u op. Bij noodgevallen bellen wij het noodnummer 112 of de huisarts. kleine ongelukjes kan de pedagogische medewerker zelf behandelen. De pedagogische medewerker mag geen medicijnen toedienen aan het kind. Bij uitzonderlijke gevallen, moet de ouder een toestemmingsformulier invullen en ondertekenen. * Achterwachtregeling Top Wij hanteren een achterwachtregeling op de kinderopvang. Dit houdt in dat er een volwassene in geval van nood op geroepen kan worden. * Verjaardagen Top Als een kind jarig is, gaan we zijn verjaardag vieren en mag hij dan trakteren. Hij of zij krijgt dan een een feestmuts op, er worden liedjes gezongen en krijgt een leuk cadeautje. We vragen de ouders niet te veel snoep mee te geven. * Feestdagen en andere activiteiten Top Op Pumpulunchi vieren we Sinterklaas, Kerst, Pasen, Suikerfeest, Offerfeest met een lekker etentje, waarbij ouders mogen helpen. Een keer per jaar organiseert Pumpulunchi in samenwerking met de ouders, de volgende activiteiten: Oma- en opa dag, voorleesdag, poppenkastvoorstelling, leidster dag, multiculturele dag en voor de oudere kinderen vrienden / vriendinnendag. * Uitstapjes Top Wij gaan regelmatig wandelen en spelen bij speeltuintjes in de buurt. Ook is er op 5 minuten loopafstand een groot park waar we regelmatig kunnen picknicken of eenden voeren. Voor uitstapjes naar kinderboerderijen, speelparken, speelparadijs enz. worden de ouders van te voren op de hoogte gebracht. * Oudercommissie Top Een open en duidelijke communicatie tussen ouders en de pedagogische medewerker is heel belangrijk. Daarom richt kinderdagverblijf Pumpulunchi een oudercommissie op. De oudercommissie bestaat uit een voorzitter en overige leden. Het doel van de oudercommissie is om: - invloed uit te oefenen op het beleid van het kinderdagverblijf - communicatie te bevorderen tussen ouders onderling - communicatie te bevorderen tussen pedagogische medewerker en ouders - het belang van het kind in de gaten te houden en zorgen dat het nageleefd wordt. Belangrijke activiteiten van de ouderraad zijn: - concreet na denken over zaken die te maken hebben met het kinderdagverblijf zoals veiligheid, hygiëne - ondersteuning en eventueel organiseren van activiteiten zoals opa - oma dag, voorleesdag, poppentheatervoorstelling. * Klachtencommissie Top De pedagogische medewerker stelt zich duidelijk, open en gastvrij naar de ouders toe. De pedagogische medewerker neemt alle klachten serieus en gaat altijd met de ouders in gesprek. Toch kan het gebeuren dat er klachten zijn, die we niet kunnen oplossen. Pumpulunchi is aangesloten bij de Geschillencommissie. Borderwijklaan 46 Postbus 90 600 2509 LP Den Haag www.degeschillencommissie.nl * Organisaties Top Kinderdagverblijf Pumpulunchi is aangesloten bij Brancheorganisatie Kinderopvang. 1x per jaar krijgt ons kinderdagverblijf een inspectie bezoek van de GGD.