Copyright © Pumpulunchi
Wat je met Liefde plant Raakt nooit uitgebloeid !!
Pumpulunchi is een kleinschalig particulier kinderopvang. ‘Pumpulunchi’ is Papiaments voor ‘lief en schattig’. Met dit pedagogisch beleidsplan willen wij richting geven aan het handelen van de pedagogisch medewerkers in het belang van het welbevinden van het kind dat ons kinderdagverblijf bezoekt. Ook willen wij een indruk geven van de visie en ideeën van Kinderdagverblijf Pumpulunchi over het werken met kinderen en het opvoeden van kinderen in een andere situatie dan de thuissituatie. Het pedagogisch beleidsplan is opgesteld om de volgende redenen: Het is een leidraad voor de pedagogisch medewerkers en biedt houvast bij hun dagelijkse werkzaamheden met de kinderen. Het informeert ouders van kinderen die het kinderdagverblijf (gaan) bezoeken over onze werkwijze en de omgang met de kinderen. Andere betrokkenen (bijvoorbeeld, gemeente, GGD) kunnen inzicht krijgen in onze pedagogische werkwijze. Wij gaan ervan uit dat ieder kind de drang in zich heeft om zich, in zijn eigen tempo, te ontwikkelen. Elk kind is uniek door zijn eigen aanleg en temperament. Een veilige en stimulerende omgeving is een voorwaarde voor een gezonde en goede ontwikkeling van het kind. Ons uitgangspunt bij het opvoeden is dat wij werken vanuit de basis van gelijkwaardigheid, veiligheid en wederzijds respect. Hierin besloten ligt de taak van de pedagogisch medewerkers kinderen te stimuleren bij het ontdekken en ontwikkelen van hun mogelijkheden.
· · ·
Pedagogische beleid
Volledig beleid Volledig beleid
Versie: 01-12-2023
Copyright © Pumpulunchi
Site map Disclaimer Algemene voorwaarden
Wat je met Liefde plant Raakt nooit uitgebloeid !!
Home - Pedagogisch beleid - Onze diensten - Onze locatie - Nieuws - Contact
Pumpulunchi is een kleinschalig particulier kinderopvang. ‘Pumpulunchi’ is Papiaments voor ‘lief en schattig’. Met dit pedagogisch beleidsplan willen wij richting geven aan het handelen van de pedagogisch medewerkers in het belang van het welbevinden van het kind dat ons kinderdagverblijf bezoekt. Ook willen wij een indruk geven van de visie en ideeën van Kinderdagverblijf Pumpulunchi over het werken met kinderen en het opvoeden van kinderen in een andere situatie dan de thuissituatie. Het pedagogisch beleidsplan is opgesteld om de volgende redenen: Het is een leidraad voor de pedagogisch medewerkers en biedt houvast bij hun dagelijkse werkzaamheden met de kinderen. Het informeert ouders van kinderen die het kinderdagverblijf (gaan) bezoeken over onze werkwijze en de omgang met de kinderen. Andere betrokkenen (bijvoorbeeld, gemeente, GGD) kunnen inzicht krijgen in onze pedagogische werkwijze. Wij gaan ervan uit dat ieder kind de drang in zich heeft om zich, in zijn eigen tempo, te ontwikkelen. Elk kind is uniek door zijn eigen aanleg en temperament. Een veilige en stimulerende omgeving is een voorwaarde voor een gezonde en goede ontwikkeling van het kind. Ons uitgangspunt bij het opvoeden is dat wij werken vanuit de basis van gelijkwaardigheid, veiligheid en wederzijds respect. Hierin besloten ligt de taak van de pedagogisch medewerkers kinderen te stimuleren bij het ontdekken en ontwikkelen van hun mogelijkheden.
· · ·
Pedagogische beleid
Volledig beleid Volledig beleid