Copyright © Pumpulunchi
Extra nieuws pagina omtrent Coronavirus Eindhoven, 15-03-2020 Beste ouder(s)/verzorger(s), De impact van het coronavirus op onze samenleving is- mede dankzij de nieuwe maatregelen van vandaag groeiende. Vandaag is besloten om scholen en kinderopvang tot en met 6 april te sluiten. Samen met de al bestaande maatregelen tot en met diezelfde datum wordt er op dit moment veel van ons verwacht. Wij begrijpen dat hierover veel vragen zijn. En helaas zijn op dit moment nog niet op al die vragen antwoorden te geven. Duidelijk is wel wat ons op dit moment te doen staat: Zorgen voor de opvang van kinderen wiens ouders cruciale beroepen hebben of werken in vitale sectoren. Zie hiervoor de link. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen Eerste twee dagen. We blijven de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en overheden volgen als het gaat om de coronavirus. De eerst komende twee dagen zijn wij open om opvang te bieden voorkinderen met ouders met cruciale beroepen in vitale sectoren. Daarbij gelden uiteraard nog steeds de maatregelen zoals eerder genomen: waaronder dat kinderen en medewerkers met milde klachten thuisblijven, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Tijdens deze twee dagen zal de inhoud van de nieuwe maatregelen zoals eerder genomen meer en meer duidelijk worden en zullen er -in samenwerking met overheden en instanties-veel zaken en consequenties verder kunnen worden uitgewerkt. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij hier uiteraard over communiceren. Vragen: Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang? Ja, dus: • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald. • U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten. Vanuit de overheid wordt in de loop van april bekeken welke financiële gevolgen dit heeft en hoe dit verder verrekend gaat worden. Mocht u toch het contract opzeggen, kan dit betekenen dat de overheid u hiermee geen kindertoeslag meer toekent. Met vriendelijke groeten, Syndra Osepa KDV Pumpulunchi
Wat je met Liefde plant Raakt nooit uitgebloeid !!
Copyright © Pumpulunchi
Site map Disclaimer Algemene voorwaarden
Extra nieuws pagina omtrent Coronavirus Eindhoven, 15-03-2020 Beste ouder(s)/verzorger(s), De impact van het coronavirus op onze samenleving is- mede dankzij de nieuwe maatregelen van vandaag groeiende. Vandaag is besloten om scholen en kinderopvang tot en met 6 april te sluiten. Samen met de al bestaande maatregelen tot en met diezelfde datum wordt er op dit moment veel van ons verwacht. Wij begrijpen dat hierover veel vragen zijn. En helaas zijn op dit moment nog niet op al die vragen antwoorden te geven. Duidelijk is wel wat ons op dit moment te doen staat: Zorgen voor de opvang van kinderen wiens ouders cruciale beroepen hebben of werken in vitale sectoren. Zie hiervoor de link. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen Eerste twee dagen. We blijven de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en overheden volgen als het gaat om de coronavirus. De eerst komende twee dagen zijn wij open om opvang te bieden voorkinderen met ouders met cruciale beroepen in vitale sectoren. Daarbij gelden uiteraard nog steeds de maatregelen zoals eerder genomen: waaronder dat kinderen en medewerkers met milde klachten thuisblijven, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Tijdens deze twee dagen zal de inhoud van de nieuwe maatregelen zoals eerder genomen meer en meer duidelijk worden en zullen er -in samenwerking met overheden en instanties-veel zaken en consequenties verder kunnen worden uitgewerkt. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij hier uiteraard over communiceren. Vragen: Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang? Ja, dus: • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald. • U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten. Vanuit de overheid wordt in de loop van april bekeken welke financiële gevolgen dit heeft en hoe dit verder verrekend gaat worden. Mocht u toch het contract opzeggen, kan dit betekenen dat de overheid u hiermee geen kindertoeslag meer toekent. Met vriendelijke groeten, Syndra Osepa KDV Pumpulunchi
Wat je met Liefde plant Raakt nooit uitgebloeid !!